Regulamin zakupów sklepu internetowego

 

Od dnia 29.03.2021r. wszelkie obowiązki związanie z prowadzeniem strony www.golmeb.pl oraz obsługę klientów internetowych prowadzi firma

PPHU SYBIU Damian Golonka

Głuchów 569, 37-100 Łańcut

NIP: 8151734402

I.  OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW

 1. Właścicielem strony http://www.golmeb.pl, http://meble.golmeb.pl (zwanej dalej „Sklepem Internetowym GOLMEB”), jest Zakład Produkcji Mebli GOLMEB z siedzibą pod adresem: Głuchów 569, 37-100 Łańcut, NIP 8151000864.
 2. Sklep Internetowy GOLMEB umożliwia kupującym (zwanym dalej „Kupującym” lub „Klientem”), składanie zamówień drogą elektroniczną za pośrednictwem strony http://www.golmeb.pl, http://meble.golmeb.pl w wybranych salonach meblowych, (zwanych dalej „Salonami Meblowymi”).
 3. Kupującym w Sklepie Internetowym GOLMEB może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub inny podmiot, w tym osoba prawna, reprezentowana przez osoby upoważnione.
 4. Potwierdzając zamówienie Klient zamawia towar w siedzibie firmy GOLMEB w Głuchowie 569, 37-100 Łańcut, tam też powinien kierować całą swoją korespondencję.
 5. Podane na stronach Sklepu Internetowego GOLMEB ceny produktów są wiążące od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego i obowiązują w dniu realizacji zamówienia.
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT wg obowiązującej stawki.
 7. Realizacja zamówień możliwa jest tylko na terenie Polski.
 8. Meble twarde są wysyłanie w paczkach do samodzielnego montażu.

 

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI  

 1. Do złożenia zamówienia za pośrednictwem strony http://www.golmeb.pl, http://meble.golmeb.pl konieczne jest założenie konta na powyższej stronie, tj. prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz zatwierdzenie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail Kupującego poprzez kliknięcie.
 2. W przypadku nieprawidłowego i/lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Klienta, zamówienie nie będzie realizowane.
 3. Serwer Sklepu Internetowego GOLMEB wysyła automatycznie wiadomość e-mail do Kupującego w celu uzyskania potwierdzenia rejestracji lub zapisu do newslettera.
 4. Procedura realizacji złożonego zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto firmy GOLMEB. Płatność może następować: przedpłatą na konto lub w inny sposób wcześniej uzgodniony z firmą GOLMEB. Formę płatności za zamówione produkty Kupujący jest zobowiązany ustalić z firmą GOLMEB.
 5. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranych produktów. Dla znaczącej części nie przekracza on 7 dni, dla innych maksymalnie może wynieść 30 dni od dnia przyjęcia zamówienia. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są po wybraniu konkretnego produktu.
 6. O gotowości odbioru towaru Kupujący (jeśli wybrał odbiór w siedzibie firmy) zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie przez firmę GOLMEB. W tym wypadku czas na przygotowanie zamówionego towaru wynosi 14 dni roboczych.
 7. Koszt odebrania zamówionego towaru ponosi Kupujący, chyba że Kupujący i Firma GOLMEB postanowią inaczej.
 8. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, że zamówiony produkt nie jest dostępny, bądź też termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż wynika z informacji na stronie http://www.golmeb.pl, http://meble.golmeb.pl Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez firmę GOLMEB. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Kupujący podejmie decyzję o wydłużeniu czasu oczekiwania lub anulowaniu zamówienia.
 9. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko przed otrzymaniem potwierdzenia realizacji zamówienia.

 

III.  REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego towaru Kupujący wykryje wady fizyczne, Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji do firmy GOLMEB realizującego zamówienie.
 2. Podstawą do złożenia reklamacji jest pisemne zgłoszenie reklamacji do firmy GOLMEB, szczegółowo opisujące wady towaru.
 3. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia na swój koszt wadliwego towaru do firmy GOLMEB wraz ze zgłoszeniem opisanym w pkt. 2 powyżej. W przypadku uznania reklamacji przez firmę GOLMEB, koszt dostarczenia wadliwego towaru do Salonu Meblowego zostanie Kupującemu zwrócony.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
 5. Informacja o uznaniu lub nieuznaniu reklamacji zostanie przesłana Klientowi na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji, firma GOLMEB skontaktuje się z Kupującym, celem omówienia szczegółów.


IV.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od momentu odebrania towaru bez podania przyczyny. Powyższe uprawnienie wykonuje poprzez pisemne poinformowanie firmy GOLMEB.
 2. W przypadku sytuacji, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni, od momentu odebrania towaru.
 3. Zwrot zamówionych towarów jest realizowany przez Kupującego do firmy GOLMEB na koszt Kupującego.
 4. Zwracany towar nie może być uszkodzony, ani nosić śladów użytkowania.
 5. Do zwracanego towaru Kupujący dołącza oświadczenie zawierające nr konta bankowego, na który mają być zwrócone pieniądze.

   

V.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze danych Zakładu Produkcji Mebli GOLMEB, z siedzibą w Głuchów 569, 37-100 Łańcut.
 2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby wystawiania dokumentów sprzedaży i kontaktu z Klientem.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.
 4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. Żądanie należy zgłosić pisemnie do siedziby firmy GOLMEB.

 

VI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kolory  wyświetlanych zdjęć towarów na ekranie monitora mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora.
 2. Różnice w towarach wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Ukazane na zdjęciach w Sklepie Internetowym GOLMEB elementy dekoracyjne nie wchodzą w skład produktów (zestawów mebli) i nie są wliczone w cenę mebli.
 4. Zawartość strony www.golmeb.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.
 5. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 6. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe firmy GOLMEB są chronione, w szczególności prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub marketingowych bez zgody firmy GOLMEB.
 7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby firmy GOLMEB
 8. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym GOLMEB oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku).
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 30.06.2014 r. Sklep Internetowy GOLMEB zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep Internetowy GOLMEB, nie krótszym jednak niż 14 dni od daty udostępnienia na stronie internetowej http://www.golmeb.pl, http://meble.golmeb.pl. Wyraźna informacja o przewidywanych zmianach Regulaminu i ich zakresie zostanie podana na stronie internetowe http://www.golmeb.pl, http://meble.golmeb.pl na dwa tygodnie przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu będą realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.